Đăng nhập hệ thống
Tên Đăng Nhập:
Mật khẩu:
 

Phiên bản đăng nhập mới: http://sys.airline24h.com

Đăng nhập bằng tài khoản EV MANAGER

Các chức năng đã cập nhật

  • Kỷ niệm Én Việt (Danh mục Nội bộ : Kỷ niệm Én Việt)
  • Thông tin đại lý (Danh mục Đại lý : tra cứu thông tin đại lý)
  • Phiếu bảo lãnh (Danh mục Kế toán : Nhập tiền bảo lãnh để đại lý được xuất trên web - Chỉ dành cho Kế toán & kinh doanh)
  • Bấm vào LOGO ENVIET để trở về trang chủ